Många av veganerna är veganer just för att de anser att djuren plågas och att det inte är moraliskt rätt att döda djur bara för att äta dem. Men är det verkligen så att slakt är djurplågeri och blir djuren plågade innan slakten?

Är slakt djurplågeri?

I Sverige bedövas djuren innan slakt. Det går snabbt och djuret hinner inte märka av något om allt går rätt till. Vid så kallad koscherslakt förekommer dock ingen bedövning innan djuret avblodas och slaktas. Det finns såklart slakt som gått fel, men det är vid ytterst få tillfällen.

Plågas djur innan slakt?

Vid bra djurhållning och korrekt hantering innan slakten ska djuren inte plågas. Ju kortare transporterna är, och ju mindre djuren stressas, desto bättre är det. Just när det gäller transporterna ska Jordbruksverkets riktlinjer följas. Om ett eller flera djur ska stå uppstallade länge på slakteriet bör det vara under förhållanden som är drägliga. Djuren ska få foder och vatten, de ska inte stå för länge och om ett djur skadats under transporten ska det slaktas skyndsamt. Samma sak gäller om ett djur är sjukt.

Överlag ska dock inte djur plågas innan slakten, även om undantag självklart förekommer.